ems metals

Articles

A worker in a hazardous materials factory

המהפכה התעשייתית

באזורי התעשייה של בנימין תפגשו עשרות תעשיינים ובעלי עסקים ותיקים וחדשים, מקרוב ומרחוק, שנענו לאתגר ומייצרים לא רק מגוון מוצרים למסחר, אלא גם רוח של עשייה והתחדשות שמנשבת שוב בין הרי בנימין

<< קרא עוד
A worker in a hazardous materials factory

המהפכה התעשייתית

באזורי התעשייה של בנימין תפגשו עשרות תעשיינים ובעלי עסקים ותיקים וחדשים, מקרוב ומרחוק, שנענו לאתגר ומייצרים לא רק מגוון מוצרים למסחר, אלא גם רוח של עשייה והתחדשות שמנשבת שוב בין הרי בנימין

<< קרא עוד