Sort batteries

סוללות או לא להיות – מיחזור סוללות בישראל

העולם עובד על סוללות. בעידן בו החיים מסתחררים בקצב המואץ של התקשורת ושל המידע, הפכנו כולנו תלויים לחלוטין במכשירים ניידים ובכלים הפועלים על סוללות.
הציוד האלקטרוני האישי מיטיב עמנו כחברה ששואפת להיות זמינה ומקושרת בכל רגע ובכל מקום, אך גם מציב לנו אתגר עצום מבחינת השמירה על הטבע ועל כדור הארץ.

סוללות | השלכות סביבתיות ובריאותיות ודרישות החוק

אקומיוניטי הינו גוף יישום מוכר, חברה אשר אושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה
כאחראית ליישום החוק החדש שנכנס לתוקפו במרץ 2014 ,והוא החוק הסביבתי
לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (2012 .(חוק זה נועד לתת מענה סביבתי, כמות שהולכת וגוברת ל-130 אלף טון פסולת אלקטרונית הנאספת מידי שנה[1[
בשיעור רב יותר מכלל הגידול בכמות הפסולת המוצקה בארץ. בעולם, כמות זאת, אך בעוד שפסולת זאת מהווה פחות מ-%10 מסך עומדת על 50 מיליון טון בשנה[2[
כול הפסולת המוצקה, היא מייצרת %70 מהרעלים המסוכנים שבה, וסוללות הן אחד הגורמים העיקרים לכך. על כן נתן המחוקק מעמד מיוחד לטיפול ומיחזור סוללות. החוק קובע כי האחריות למיחזור חלה על יבואני סוללות, תוך הצבת יעדי מיחזור שיגיעו בשנת 2020 למחצית הכמות הנמכרת באותה שנה. בהתאם, על היבואנים לדווח על הסוללות שנמכרו ולממן את איסופן ומיחזורן באמצעות התקשרות עם אחד משני גופי היישום המוכרים (אקומיונטי ומ.א.י) ותשלום דמי טיפול המממנים את פעילותם. גם אקומיוניטי וגם מ.א.י עובדים עם חברת Metals-S.M.E מאז כניסת החוק לתוקפו, על מנת לממש את יעדי מיחזור הסוללות.

מיחזור סוללות | תהליך מורכב

השוק מוצף כיום בהיקף ובמגוון סוללות רב כל כך, שהיה צפוי כי יקומו מתקני מיחזור רבים. אך מסתבר כי מיחזור סוללות הינו תהליך כה מורכב ורב-שלבי, שרק מספר מפעלים מצומצם בארץ ובעולם ערוך ומורשה לעסוק בו. את הסוללות יש תחילה לאסוף בנפרד משאר הפסולת (נושא מסובך בפני עצמו), לשנע כחומר רעיל למוקדי טיפול, למיין ידנית לפי סוג, להפריד כל סוללה וסוללה על פי מרכיביה ההטרוגניים (מעטפת ברזל, קרטון, פלסטיק מבודד, מתכות כבדות שבבסיס האנרגיה המיוצרת בסוללה, ועוד), לגרוס, לנטרל רעלים, לתעד, לדווח, להתיך ולזקק מתוך בליל המרכיבים את מעט המתכות העדינות, אשר ניתנות למכירה לשימוש חוזר בתעשיות שונות, כגון תרופות וחקלאות. אם אכן קיים רווח כלכלי כלשהו בתהליך המיחזור של סוללות, הוא טמון באחוז קטן זה של מתכות עדינות, אשר מופק מתוך ערב רב של תרכובות רעילות ולאחר השקעה תפעולית גבוהה.

E.M.S Metals | בישראל סוללות מיחזור

תאגידי המיחזור בארץ פנו לחברת Metals-S.M.E ,אשר מזה כשלושה עשורים מעניקה מענה לצרכי מיחזור מגוונים של תעשיות האלקטרוניקה, הביטחון והתקשורת בישראל. תפיסת העבודה של החברה מבוססת על השגת מיחזור מקסימלי בד בבד עם הגדלת ההחזר לכל לקוח. Metals-S.M.E לקחה על עצמה את אתגר המיחזור, וסללה דרך ייחודית המבטיחה כי הפסולת הרעילה המצויה בסוללות תהפוך למשאב. מתוך ראיה ארוכת-טווח, אהבת הארץ, ומחויבות לשמור על ערכי הטבע והסביבה, החברה פיתחה גישה יישומית ופתרון מקיף למיחזור סוללות בישראל, תוך התאמה לצרכי הלקוח ועמידה בתקנים הדרושים.
“האסטרטגיה של חברת Metals-S.M.E מבוססת על מדיניות מיחזור שלמה, אשר בליבה תועלת כלכלית, חברתית וסביבתית. ההתמחות הייחודית שלנו הינה טיפול, אריזה ושילוח סוללות אל מתקני מיחזור מורשים ברחבי העולם,” אומר הלל סילברס, סמנכ”ל Metals-S.M.E” .אנו פועלים מתוך חזון הבא להבטיח ללקוחותינו שיפור המאזן הפיננסי תוך שמירה על איכות הסביבה.”
לחברת Metals-S.M.E מערך ציוד התואם את התקינה הבינלאומית, לרבות מכונות לסינון והפרדה, מסוע-נע למיון מוקפד, ועמדות אריזה ושילוח על פי הדרישות המחמירות של שותפיה ברחבי העולם. התמהיל העצום של הסוללות המשונע אל Metals-S.M.E בכל שבוע הינו מגוון ביותר, וכולל סוללות Alkaline ,סוללות דור-חדש ion-Li ו-NiMh ,סוללות מסוג עופרת-חומצה, ועוד. Metals-S.M.E ערוכה לטפל בשלבים המכריעים של מיחזור סוללות, כהכנה לייצוא החוצה אל מוקדים בינלאומיים מרכזיים המשלימים את תהליך המיחזור באופן שיבטיח הגנה מירבית על הסביבה.
לפי סילברס, “לנו ב-Metals-S.M.E ,היה חשוב לייצר תהליך שהוא העדכני והירוק ביותר שיש בארץ. במתקני המיחזור אליהם אנו שולחים את הסוללות, חומרי הסוללות עוברים פירוק וגריסה עד דק, ומשם נעים בתוך מכשיר מגנטי שממיין אותם. לאחר שהופרדו מכלל המרכיבים הרעילים, ניתן לטמון את החומר הגרוס בתוך נפח קרקע קטן יחסית, מבלי שיתפוס מקום רב או יצריך שטח נרחב. מעבר לכך, המתכות העדינות שזוקקו נמכרות למטרות חדשות, כולל ייצור של סוללות חדשות, ובכך בעצם נמנעת כריה נוספת שלהם, כמו אבץ למשל, או ברזל שמשרת את תעשיית הבניה בצורה נרחבת.” חברת Metals-S.M.E גם ערוכה לקבלת תמהיל סוללות רחב יותר, בהיקף הולך וגדל ובמגוון המשתנה לפי הפיתוחים החדשניים שמביאה עימה הקדמה.
נושא הבטיחות מהווה עקרון מוביל ב-Metals-S.M.E ,וזאת בשל טיב החומרים הדליקים המתקבלים ממיחזור סוללות. כדי למנוע התלקחויות ולהעניק אחריות מלאה לטיפול, אריזה, אחסון ושינוע בטוחים לחלוטין, צוות החברה נעזר ביועצים ומשתף פעולה עם מומחים מובילים בתחום. בשנת 2015 ,שנת הפעילות הראשונה לאכיפת החוק, הועברו לטיפולה של Metals-S.M.E 55 טון תערובת סוללות למיון וייצוא, כמות שגדלה והגיע ל-100 טון בשנת 2016 ,וצפויה להתגבר עוד יותר בשנים הבאות.
“מיחזור סוללות באופן נאות הינו מהמסובכים בתחום, אך גם מהחשובים מבחינת ההגנה על הסביבה. היכולת של Metals-S.M.E לפנות ולטפל בכמות מצטברת הולכת וגוברת של סוללות למיחזור, מעידה על היכולת שלה להעניק פתרון יישומי אמיתי לייצוא וטיפול, מקצה-לקצה,” אומר אמנון שחרור, מנכ”ל מ.א.י – תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל, גוף יישום מורשה ומוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה. הוא מוסיף גם, כי “גידול הצריכה בחיינו מכלה את משאבי הביוספרה בקצב הולך וגדל, ומיחזור סוללות מהווה אתגר משמעותי שיש לעמוד בו. Metals-S.M.E מצליחה להעניק פתרון בר-קיימא, ועונה על האתגר בצורה השומרת על בריאות הציבור ומשאבי הטבע.”

סיכום

גורם בכיר במשרד להגנת הסביבה מסביר: “פסולת שאינה מסולקת כחוק גוררת פגיעה באדם, במקורות המים, ובמערכות האקולוגיות. הגישה המעשית והתפיסה הבת-קיימא של Metals-S.M.E מאפשרת שליטה על תהליך מיחזור חשוב זה. עם פיתוחן של טכנולוגיות חדשות וסוללות מסוגים שונים, היא תוכל להמשיך ולהעניק פתרונות היקפיים לאיסוף, סילוק, מיחזור, ומיצוי החומר הטמון בסוללות.”
כשסוללה נגמרת בארה”ב, נוהגים לומר “הסוללה שלי מתה” (is battery My”
“dead .(האמירה הדרמטית הזאת, אשר הפכה כה שגורה, מעידה עד כמה אנו תלויים בסוללות, ונדמה שבלעדיהן החיים פשוט נעצרים. שיתוף הפעולה כמו זה הקיים בין תאגידי המיחזור הגדולים לבין Metals-S.M.E ,מאפשר לכל אחד מאתנו להמשיך ולהיות מקושר וזמין תוך שמירה על הבריאות שלנו, על הסביבה, ויצירת עולם טוב יותר.

לצפייה בכתבה המקורית לחצו כאן